Organisationer udvikler sig

i samskabelse med kunder,

brugere og medarbejdere

Gør medarbejdere til

medskabere af udvikling

resultater og trivsel

Kombiner designtænkning

med forretningsstrategi,

adfærds-og organisationspsykologi

Det er der vi skal hen!

Tidligere holdt strategiplanerne over længere tid, og det var i høj grad muligt at fortælle medarbejdere, hvad man ønskede, og hvad de skulle gøre for at indfri målene.

5 + 5 = 10

 

Hvor skal vi hen og hvordan?

I dag er verden mere kompleks, omskiftelig og i højere grad en ligning med ubekendte faktorer, der afdækkes undervejs. Med nysgerrighed må man løbende spørge: Hvad giver 10? Nu.

 

Det er muligt at komme tættere på og blive en del af løsningen

Digitaliseringen har gjort det muligt at komme tættere på kunder og borgere. Designtænkning og brugerinvolvering er ved at vinde indpas i mange organisationer, som en platform for udvikling af tilpassede produkter og ydelser til slutbrugerne.

Alle kan bidrage

Vi vil ikke kun involvere slutbrugerne i designprocesser til udvikling af ydelser og produkter.

Vi vil gerne gå et skridt længere og invitere designtænkningen helt ind i maskinrummet på organisationerne selv.

 

En samskabende og klogere version

Vi tror, at en ledelse, der involverer medarbejderne i udvikling af daglige processer og markedstiltag, får “en klogere, mere effektiv og agil organisation”.

Organisationen vil hurtigere kunne imødekomme markeders skiftende behov og medarbejderne vil kunne tilpasse sig ny adfærd i takt med, at der løbende sættes nye mål og foretages strategiske justeringer.

Medarbejdere i spil

Vi arbejder for at gøre det lettere at få medarbejdere bragt i samspil og hele organisationen sat i sving med styrede og samskabende processer.

For at;

  • Øge produktivitet og kreativitet
  • Gøre organisationer mere dynamiske og tilpasningsdygtige
  • Bringe mere af det skjulte potentiale i spil
  • Reducere bureaukratiske tendenser
  • Øge engagement, trivsel og medansvar

 

Det stiller krav

Det stiller nye krav til de processer, vi designer og faciliterer i de professionelle fællesskaber.

Det stiller krav til nye måder at tænke, lede, arbejde og tage ansvar på.

Engagerende medskabere

Vi ønsker at gøre medarbejdere til engagerende medskabere af succes, trivsel og udvikling. Faciliteret enten af en ekstern eller en intern WE-Lead Facilitator.

I krydsfeltet mellem ledelse og medarbejdere.

Designtænkning = Effektiv involvering 

For at kunne skabe åbne, styrede og involverende processer, tager vi afsæt i designtænkningens værktøjskasse. Herfra henter vi et hav af konkrete metoder til løbende at være aktivt nysgerrige, målrettet undersøgende og handlekraftigt afprøvende. 

 

Den menneskelige og den organisatoriske faktor

Designtænkningens metoder kombinerer vi med teorier og praktikker fra adfærds- og organisationspsykologien, facilitering, kommunikation, ledelses logikker og strategi.

 

Praktiske løsninger med strategisk relevans

Vi har altså blandet kortene og kryds-podet metoderne fra forskellige discipliner.

Hermed sikrer vi praktiske løsninger med strategisk relevans. Og aktiv viden om den menneskelige adfærd, som genererer resultater og ejerskab.

En styret proces designet af en WE-Lead Facilitator ville eksempelvis kunne generere løsninger til:

  • At nedbringe udviklingshastigheden af nye produkter og services.
  • At optimere implementering af nye IT systemer.
  • At forbedre kunde- og borgerservice.
  • At optimere procedure for ordre modtagelse.
  • Ect.

Øget tempo presser citronen

I en tid med hård konkurrence er det oplagt at ville presse citronen lidt mere. At ville vælge hurtige, kendte løsninger, skærpe kontrollen og effektivisere gennem nedskæringer og øget tempo.

 

Udvid kagen

Vi erfarer imidlertid, at det er muligt “at udvide kagen fremfor at presse citronen”: At få mere af dét, der virker, og at få noget nyt til at gro gennem forståelse af udfordringerne. Ved at vende logikken, skifte fokus og gå en anden vej. Den involverende og samskabende vej.

 

Den inddragende vej skal ledes

Samtidig oplever vi, at inddragende og samskabende processer kræver styring for at være konstruktive og resultatskabende. At skabe “orden i et kaos af mange muligheder” er en disciplin i sig selv, som det kræver kompetencer og værktøjer at mestre.

 

Kombinér discipliner og se verden på ny

Vi er inspirerede af den værditilførsel, som vi har erfaret gennem mange års arbejde med hhv. design-tænkning, brugerinvolverende processer og organisationsudvikling.

Der er stærke metoder at hente fra hver disciplin og ved at kombinere fagområderne og skifte fokus oplever vi, at kunne tilbyde en værktøjskasse, der kan løfte udvikling til helt nyt niveau.

Et niveau, der får trivsel, effektivitet, markedstilpasning og medarbejderengagement til at gå hånd i hånd. På én og samme tid. – Mens vejen gås.

Forandring sker indefra

Logikken bag WE-tilgangen er, at opgaver skal løses i samspil med dem, som de er relevante for.

Udover selv – på klassisk vis – at tilbyde konsulentydelser, har vi udviklet et træningsforløb med det formål at uddanne nøglemedarbejdere til at kunne agere som interne ankerpersoner, katalysatorer og procesledere i rollen som WE-Lead Facilitatorer.

 

Ringe i vandet

Vi ser et potentiale i at give vores samlede erfaring videre til nøglemedarbejdere i organisationer, så de kan løfte opgaven selv og starte en bevægelse, der kan præge kultur og tænkning indefra og ud. En Train the Trainer tilgang.

 

Et fælles løft

I samme ånd har vi designet vores uddannelse, så hver We-Lead Facilitator frit kan invitere en leder og en kollega med til seancer med vores WE-Inspiratorer. Det tillader, at en bredere kreds omkring deltageren kan blive inspireret af samme input. Hermed kan en kvalificeret sparring blive lettere – samtidig med, at de pointer, som har størst relevans for WE-Lead Facilitatorens egen organisation, hurtigere kan afprøves og forankres.