Hvem står bag?

Udover kerneteamet, der består af Kirsten Krogh Jensen og Julie Kjær-Madsen, tæller We-Organisations en håndfuld vigtige WE-tænkere.

Kirsten Krogh Jensen er cand.negot. med overbygning i ledelse fra EME, Strasbourg og med speciale i organisatorisk læring og udvikling.

Hun har en fortid som projektleder og konsulent på nogle af landets førende krreative bureauer: Grey A/S og Saatchi & Saatchi samt Konsulenthuset Future Lab Business Consulting A/S.

Desuden har Kirsten været tilknyttet Den Kreative Alliance (under DPU), der arbejder med at skabe ny teori og teknikker i forhold til, hvordan improvisation, samspil og kreative processer meningsfuldt kan implementeres i erhvervsmæssige sammenhænge.

Kirsten er underviser for Djøf Efteruddannelse på kurserne “Dynamisk Projektledelse”, “Effektiv kommunikation og Personlig stil”, “Professionel Performer”, “Karriere med Overskud”. “Out Of The Box Thinking – vend logikkerne” samt “Styrk din Facilitering”.

Hun er medejer af firmaet konsulentfirmaet Out Of The Box, der i mere end 18 år har arbejdet med at frigive potentiale i organisationer og ansatte – i såvel den private, som den offentlige sektor.

Julie Kjær-Madsen er designer fra Kolding Designskole. Hun har en Master Practitioner i Koncept- og forretningsudvikling fra 180 Academy.

Julie tog for mere end 10 år siden, designtænkningen til sig og dygtiggjorde sig indenfor involverende og brugerorienteret innovation.

Julie startede som designer på KOMPAN, Design Director på LEGO, Børne og Unge Kulturkonsulent i Odense Kommune og Innovations- og læringschef på Danfoss Univers.

Julie er indehaver af Loop Company, hvor hun de sidste 9 år har arbejdet med udviklings- og innovationsprocesser, facilitering og kompetenceudviklingsforløb.

Julie arbejder med involverende designtænknings metoder i mange forskellige brancher, nationalt og internationalt. Hun er associeret konsulent i finanssektorens uddannelsescenter og fast tilknyttet en række kernekunder og opgaver.

På uddannelsesforløbet beriges vi af:

Peter Hesseldahl, redaktør af Mandag Morgen Next og forfatter til bogen ”We-economy – en ny slags vækst, nye værdier og en ny fordeling”. Peter er journalist og fremtidsforsker med særligt fokus på overgangen fra den industrielle økonomi til en ny økonomi, præget af teknologi og netværker.

Jakob Bøtter, medstifter af Wemind A/S og forfatter til bøgerne “NQ “, “Udefra” og har med Lars Kolind skrevet bogen: “Unboss – Organisation, Virksomheden & Arbejdet”.
Kendt for foredraget “Tag kolleger i hånden og skab en ny digital fremtid”.

Else Qualmann, instruktør, performancecoach og underviser i kommunikation, motivation og formidling. Medejer af Out Of The Box. Else har været tilknyttet Det Kongelige Teater og i over 15 år arbejdet som underviser for DJØF Efteruddannelse.

Vi giver desuden plads til gæsteinspiratorer undervejs. Dem inviterer vi først, når deltagerholdet er sat, og vi har haft de indledende samtaler med alle. Det tillader os, dels at tilpasse indholdet til holdets profil og behov, dels at have fingeren på pulsen med, hvad der rører sig og er højaktuelt.

Hvad bygger vi på

Erfaring med styrede, åbne processer

WE-Organisations tilgang til adfærdsimplementering og forandring bygger på mange års erfaringer med involvering af medarbejdere, designtænkningens metoder og “improvisationstænkning som disciplin”.

At lægge sporene, mens toget kører

Både i det improvisatoriske og det designtænkende univers er man villig til at udvikle prototyper undervejs og få løbende erfaring for, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Herfra justerer man næste skridt og tiltag.

I den ånd er det også muligt at afprøve ny adfærd, der skal understøtte forankring af mål og strategiske justeringer. – Ikke som et diktat “fra oven”, men som en involverende erfaringsproces.

Det kræver ofte justering i tankesæt, både hos medarbejdere og ledere.

Når det lykkes – efter en periode med lærerige erfaringer – er det berigende at se, hvor langt en organisation eller afdeling kan nå. Og hvor effektivt det reelt er.

KONTAKT OS

Ring til Julie Kjær-Madsen på 21 70 83 81 eller Kirsten Krogh Jensen på 20 42 02 17