SPRINT i implementering

Kan du nikke genkendende til:

  • Udfordringer med forandringsprocesser?
  • At udviklingen i organisationen er under pres?
  • At det er vanskeligt at planlægge langsigtet implementering?
  • At drift og ’her-og-nu’ prioriteres og nødvendige udviklingsopgaver skubbes?

Tempoet er højt og mulighederne skal gribes. Tilpasningsdygtighed er en afgørende faktor for produktivitet. Vi har alle har travlt. Vi oplever krav om, at forandring og forankring går hurtigere.

Der findes velafprøvede metoder der skaber resultater.
SPRINT, har bragt et nyt fokus og et andet tempo ind i udviklings- og innovations -arbejdet. Det samme fokus kan vi bruge i hele organisationen.

En ny arbejdsmåde
At arbejde i SPRINT i implementerings- og forandringsforløb, er en ny måde at lede og facilitere på. Vi får hjælp af selve sprint-formatet og metoder fra designtænkningen.

Metoder der virker
I SPRINT-forløbet sætter vi al opmærksomhed ind på at arbejde med og løse en konkret opgave. Processen er tilrettelagt med en forventning om at vi står med et synligt resultat når vi er færdige. Vi arbejder med designtænkningens metoder til at researche, opsøge viden og forstå, eksperimentere med ideer og løsninger, lave prototyper, teste, lære, videreudvikle og konkludere.

Korte energifyldte sprints
Når vi skal udvikle strategi, eller arbejde med innovation, så er det ofte ledergruppen eller innovationsteamet, der på forholdsvis kort tid arbejder fokuseret og intenst. Med synlige resultater.

– og lange seje træk.
Men, når det kommer til implementering og adfærdsforandringer, så er det ofte lange seje træk. Hverdagen er travl i forvejen. Forankringsarbejdet spredes ud over kalenderen, der allerede er fyldt med hverdagens driftsopgaver. Derfor kommer vi ofte til at mangle overblik over opgaven og ser ikke resultater. Her kan vi bruge SPRINT.

SPRINT kan bruges der hvor vi skal have noget til at ske

Hvad er du i gang med?
Hvilke forandringer har du brug for at udvikle organisationen til?

Digitalisering? Ny Adfærd i forbindelse med GDPR? Opkøb, sammenlægning, udflytning af produktion? Nye interne processer og samarbejdsformer?

Alle er det opgaver, der kan løftes markant i SPRINT. Hvor vi med prioritering og fokus, kan undgå at gå i ring og sikre synlige resultater og overblik.

Lær og træn!
Kom i gang med at arbejde med SPRINT i organisationsudviklingen.
Når vi skal gøre ting på nye måder, kræver det mod og færdigheder. Den bedste måde at lære det på, er ved at gøre det, og tage udgangspunkt i en konkret prioriteret arbejdsopgave i et sprint. Deltagerne får en oplevelse af hvordan vi kan skabe synlige resultater på en energifyldt, hurtigere måde med SPRINT.
Vi løser opgaven samtidig med vi bygger nye kompetencer i organisationen.

Løs opgaven der hvor den er
Når vi ’designtænker’ og ’sprinter’ i forankringsprocessen, så løser vi problemerne der hvor de giver mening. Vi gør det med lige så stor opmærksomhed og engagement, som sad vi i en gummibåd og raftede på vej ind i den næste vandhvirvel.

Når vi riverrafter er vi meget opmærksomme på, hvor i floden vi er og hvad der kræves nu. Vi tager én ting ad gangen – ét sving af gangen. Derefter har vi energi og overskud til det næste.

Det giver et anderledes flow i vores arbejdsindsats end hvis vi skal håndtere 5 floders sving, småvandfald og lavt vand på samme tid. At vi så også samarbejder og bruger hinandens kræfter og tyngde undervejs, er med til at gøre oplevelsen endnu bedre.

Har du lyst til at høre om hvordan vi kan hjælpe dig med at skabe forandring og resultater?