En ny rolle i organisationen

Effektivitet og samspil

Vores mål er at klæde nøglepersoner på til en ny funktion, der gør organisationer mere tilpasningsdygtige, effektive og dynamiske i en konkurrenceskærpet tid .

Rollen skal gøre det muligt at skabe udvikling og forankring af nye tiltag i et løbende samspil mellem ledelse og medarbejdere, så effektivitet og trivsel går hånd i hånd.

Organisk opgradering

Vi ser den nye funktion som en mulighed for at udvikle kultur, tænkemåder og praktikker til tidens nye behov – indefra og ud.

WE-Lead

Tænkningen bag metoderne og tilgangen kalder vi for: WE-Lead og rollen for: WE-Lead Facilitator.

Fra medarbejder til medskaber

En WE-Lead Facilitator er en person, som evner at involvere medarbejdere i at designe løsningsforslag, som er relevante for netop den organisation, de er ansatte i. – Ud fra de mål og strategiske tiltag, som ledelsen har sat. Eller de mål, som medarbejdere er med til at definere undervejs i processer.

Strategisk sammenhængs-opmærksomhed

Grave guldet frem og styrke fællesskabet

En WE-Lead Facilitator vil kunne smidiggøre stive bureaukratiske tendenser og styrke medejerskab og medansvar i organisationen.

Han eller hun vil kunne bringe information og viden, der ligger latent i organisationen, i spil. Dermed kan viden tæt på medarbejdere, kunder og borgere aktiveres, så ydelser og produkter kan gøres mere effektive, optimale og konkurrencedygtige.

Eksempelvis vil en WE-Lead Facilitator kunne inddrage medarbejdere og samarbejdspartnere til:

  • At nedbringe udviklingshastigheden af nye produkter og services.
  • At optimere implementering af nye IT systemer.
  • At forbedre kunde og borger service.
  • At optimere procedure for ordremodtagelse.

En nøgleperson, der kan begå sig

En dygtig WE-Lead Facilitator kan begå sig med mange typer mennesker og i forskellige abstraktionslag. Han eller hun skal kunne forstå det strategiske sprog og perspektiv godt nok til at have konstruktive dialoger med ledelsen. Og samtidig være på bølgelængde med medarbejdere.

En WE-Lead Facilitator er ikke bare en facilitator

En WE-Lead Facilitator er ikke udelukkende en facilitator, som kan facilitere møder og workshops. Det er en katalysator. For løbende udvikling og forankring af strategiske tiltag og hverdagsdrift. Det er en person, som kan designe forløb og enten selv facilitere workshops eller vurdere om andre – eksterne konsulenter eller kollegaer i organisationen – skal udføre faciliterende opgaver, som en del af et forløb eller daglige praksisser.

Ring til Julie Kjær-Madsen på 21 70 83 81 eller Kirsten Krogh Jensen på 20 42 02 17