En ny uddannelse har set dagens lys. Den hedder WE-Lead Facilitator.

Uddannelsen klæder nøglemedarbejdere på til at kunne drive processer, der involverer medarbejdere og samarbejdspartnere i udvikling og implementering i egen organisation.

Den uddanner medarbejdere til at kunne arbejde med designtænkning i organisationsudvikling.

Den vender effektivitetslogikker på hovedet og skaber tilpassede løsninger gennem nye metoder og tankesæt.

Hvis du:

  • Tror, at der ligger meget uudnyttet potentiale i organisationens lag, som kan aktiveres gennem medarbejder-involverende processer.
  • Oplever, at den skærpede konkurrence har skabt et mere udpint arbejdsmiljø.
  • Tror, at effektivitet, kreativitet og trivsel kan gå hånd i hånd, hvis organisationen får nye logikker og værktøjer.
  • Kan lide at være katalysator, drive processer og skabe resultater.

Så har vi en uddannelse til dig og din organisation

Du klædes på til:

– At designe og drive involverende udviklings- og forandringsprocesser.

– At arbejde med strategiske tiltag og forankring gennem inddragelse af kollegers viden og erfaringer.

– At styrke dine evner til at skabe tryghed og ansvarsbevidsthed i inddragende processer.

Du kommer til at arbejde med:

Procesdesign, metodevalg, planlægning og facilitering af processer, der inddrager kolleger og ledelse.

– Udvikling af processer, der genererer prototyper og løsningsforslag til, hvordan mål kan indfries eller nye rutiner kan implementeres og forankres.

– Kobling af designtænkningens interative metoder med organisationspsykologiske metoder og strategi.

– Forankring af en kulturbærende funktion, der vil kunne åbne op for at vækst, ideer, resultater og forandring bliver skabt i åbent samspil med miljøerne omkring os.

– Tankesæt og metoder, der gør det muligt at involvere medarbejdere, borgere, kunder, leverandører, eksperter, forhandlere, politikere osv. i udvikling af relevante ydelser og arbejdsgange.

Uddannelsen

Uddannelsen består af 7 moduler af 2 dages varighed og afsluttes med en certificering. Hvert modul er beskrevet uddybende under fanebladet “uddannelsen”, underpunkt; “modulerne i uddannelsen”.

Efter endt uddannelsesforløb er en WE-Lead Facilitator klædt på til:

At begå sig i krydsfeltet mellem det strategiske og det hverdagspraktiske niveau.

At planlægge, vælge, designe, motivere og facilitere processer, der inddrager medarbejdere og ledelse.

At facilitere løsninger, prototyper og forslag til, hvordan mål kan indfries – eller nye rutiner kan implementeres og forankres.

Tilgang til læring

Læs, lyt og prøv. Spar og erfar.

Uddannelsen er et praksisnært forløb med stor vægt på øvelser og arbejde med konkrete cases på modulerne. Det teoretiske pensum gennemgåes overordnet og forventes læst som selvstudie for fordybelse.

Der vil være hjemmearbejde mellem hvert modul, som enten udføres i egen organisation eller som gruppearbejde i sparringsgrupper.

På hvert modul skal læring af de erfaringer, som deltagerne har høstet mellem modulerne, kort præsenteres.

Fælles lærings portal

Gennem hele forløbet arbejder vi med en lukket digital læringsportal for gruppen, som tillader sparring, vidensdeling, kommunikation og et dynamisk læringsmiljø.

 

WE-tilgangen påvirker vores metoder

Et af de grundlæggende WE principper er at tilpasse sig brugernes behov. Vi tilpasser cases og materiale til deltagergruppens forskellige baggrund og arbejder ud fra “coorporate learning” principper, som tillader os en høj grad af tilpasning, sparring og gensidig læring i gruppen.

 

Tre i een: leder, deltager og organisation

Da uddannelsen har et strategisk og kulturbærende afsæt, har vi gjort det muligt for både deltager, leder og organisation at blive løftet gennem dette program.

Vi har gjort det obligatorisk, at:

  • Arbejde med lederinvolvering fra start til slut.
  • Arbejde med en eller flere gennemgående cases fra egen organisation gennem hele forløbet.
  • At invitere en leder og en kollega med til WE-inspirationsindlæggene på modulerne.

Du, din leder og organisationen får et løft

KONTAKT OS

Ring til Julie Kjær-Madsen på 21 70 83 81 eller Kirsten Krogh Jensen på 20 42 02 17